Dokumenty

Deklaracja członkowska

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego Swim2Win Krosno dla zawodnika

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie rodzica / opiekuna dotyczące zdrowia zawodnika biorącego udział w zajęciach organizowanych przez klub

Regulamin
klubu

Sezon 2023/2024

Statut

Statut Klubu Sportowego Swim2Win Krosno

Zgoda rodziców – wyjazd na zawody

Rezygnacja z członkostwa

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

System Ewidencji i Licencji „SEL” Polski Związek Pływacki

RODO

RODO – Klauzula Informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych