Sponsorzy

Wspieraj stowarzyszenie

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.

Niniejsza oferta daje Państwu możliwość współtworzenia nowej karty w historii krośnieńskiego pływania.

Mamy nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia przez Państwa firmę odpowiednich celów promocyjnych.

Klub Swim2Win Krosno został założony przez grupę sympatyków dla których pływanie jako dyscyplina olimpijska jest wielką pasją, a także sposobem na życie.

Chcemy wspólnie stworzyć dzieciom możliwość przeżycia niezapomnianej przygody, a ucząc je dyscypliny, punktualności, walki sportowej, codziennego zaangażowania w trening wierzymy, że będzie to mieć odzwierciedlenie w ich dalszym dorosłym życiu.

Oferujemy Państwu następujące kanały komunikacji marketingowej:

Umieszczenie nazwy firmy oraz logotypu na oficjalnej stronie internetowej klubu oraz w mediach społecznościowych

Umieszczenie logo firmy na plakatach, banerach, ulotkach i wydawnictwach klubu

Umieszczenie logo firmy na dyplomach i nagrodach dla uczestników zawodów.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, iż nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich form przekazu marketingowego, w związku z powyższym jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie dotyczące innych metod promocji.

Działamy w formie Stowarzyszenia dlatego ofiarowana kwota może zostać odliczona od podatku.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego lub rzeczowego dla tego przedsięwzięcia wyrażając z góry w imieniu zawodników sekcji serdeczne podziękowania za ewentualne przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Nasi partnerzy