W terminie od 05.02 do 09.02.2018 ( drugi tydzień ferii ) nasz klub ,podobnie jak w ubiegłych latach organizuje tygodniowy stacjonarny obóz zimowy .
Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:30 .
Szczegółowy harmonogram obozu będzie przedstawiony wszystkim zainteresowanym na spotkaniu organizacyjnym .O terminie zebrania powiadomimy wszystkich zainteresowanych niezwłocznie .
Ilość miejsce będzie ograniczona , więc o udziale w obozie będzie decydowała kolejność zgłoszeń .  
Wstępny koszt to 480 zł .
Dla dzieci z Krosna będzie on pomniejszony , po uzyskaniu kwoty dofinansowania z Urzędu Miasta .
 

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie e-mail na adres s2wkrosno@gmail.com , podając imię i nazwisko dziecka .

Relacja z ferii 2016 tutaj

Relacja z ferii 2015 tutaj