Po raz kolejny, organizowany przez nasz Klub Swim2Win obóz zimowy, jest dofinansowany finansowo przez Urząd Miasta Krosna.
Realizujemy tym samym zadanie publiczne z zakresu przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Dziękujemy za wsparcie !