Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć . Dodatkowo prosimy o jak najszybszy zwrot wypełnionych kart . Dla przypomnienia zajęcia odbywać się będą w drugim tygodniu ferii od 22- do 26-02.2016 .