Aktualny Harmonogram Zajęć Klubu Sportowego Swim2Win Krosno znajduje się na naszej stronie w zakładce Szkolenia . 
Można go też pobrać klikając na poniższe linki 

Harmonogram godzinowy sezon 2019/2020 

Podział na grupy według trenerów sezon 2019/2020