Zarząd Klubu Swim2Win Krosno przypomina , że zgodnie z regulaminem opłata za zajęcia szkoleniowe w lutym 2019 wynosi 1/2 stawki .