Klub Sportowy Swim2Win Krosno zaprasza, miłośników aktywnego wypoczynku na
Pierwszy Turystyczno-Krajoznawczy Rajd Integracyjny  .
Termin rajdu:  6-7 październik 2018 ( sobota – niedziela )
Nocleg : Ośrodek Turystyki Górskiej „Kija Chata „ Wola Michowa
CEL IMPREZY
•    integracja w grupie koleżeńskiej oraz nawiązanie nowych znajomości ,
•    zapoznanie się z historią , kulturą oraz walorami turystycznymi i krajobrazowymi  Bieszczad ,
•    upowszechnienie turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży ,
•    propagowanie zachowań abstynenckich , wolnych od narkotyków i innych używek .
Koszt wyjazdu : 140 zł za osobę
Koszt wyjazdu zawiera : przejazd autokarem , wyżywienie , nocleg , bilety wstępu , przewodnika, ubezpieczenie 
Zgłoszenia należy wysyłać na nasz e-mail s2wkrosno@gmail.com  lub sms na numer 604647002 podając imię i nazwisko dziecka .
Wpłaty należy dokonać na nasze konto
10 1240 2311 1111 0010 6388 8228

Projekt dofinasowany jest przez Urząd Miasta Krosna.
Dziękujemy za kolejne wspracie!