Zakończyły się zajęcia sportowe dla uczniów klas II i III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Klub Sportowy Swim2win Krosno w ramach programu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać”.
W zajęciach, które były realizowane od 27.02- 16.06.2023 r., wzięło udział 270 uczniów krośnieńskich szkół. Zakładane cele zadania zostały zrealizowane.

Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać.