W dniu 18.10.2016  Prezydent Miasta Krosna docenił młodzież za ich znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w ramach programu stypendialnego: „Semper in altum”.
Za osiągnięcia sportowe wyróżnione zostały zawodniczki Klubu Swim2Win, a mianowicie: Kasia, Basia, Wiktoria, Dorotka i Ola.
Nie zapominajmy o Julii, która postanowiła zrezygnować ze stypendium, aby mogły otrzymać je osoby bardziej potrzebujące wsparcia.

Kryteria otrzymania stypendium nie były łatwe .
Kandydat musiał posiadać znaczące osiągnięcia sportowe,co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.
 
Serdecznie gratulujemy naszym Zawodniczkom !!!