Dziękujemy firmie Uzdrowisko Rymanów S.A. !
Podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymaliśmy bezpłatnie butelkowaną wodę , która będzie gasić nasze pragnienie .
Dziękujemy za Państwa bezinteresowności i życzliwości !