Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Już 26/27 Czerwca odbędzie się VI Charytatywny Maraton Pływacki w Krośnie.

Celem Zawodów jest pomoc potrzebującym, oraz zorganizowanie zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na rehabilitację i ochronę zdrowia dla 4 – letniej Martynki Socha z Krosna.
Zawody odbędą się na Krytej Pływalni w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 45a, w godzinach 20:00 – 6:00.
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania dzieci do Maratonu.
 
Uczestnictwo w imprezie jest możliwe po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu opłaty startowej na adres: masters@masters.krosoft.pl.
 
Karta zgłoszeń dostępna na stronie internetowej http://www.masters.krosoft.pl w zakładce pliki, lub bezpośrednio pod poniższym linkiem:
http://www.masters.krosoft.pl/images/pliki/maraton21/kartazgl_6ncmp.doc
 
Koszt uczestnictwa (opłata startowa) – wpisowe 50 pln/osobę, płatne na rachunek bankowy:
Klub Pływacki Masters Krosno,
ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno
nr 54 1240 2311 1111 0010 9682 7957
z dopiskiem „6 Nocny Maraton Pływacki”
 
Poprawnie wypełnione zgłoszenie, należy przesłać wraz z potwierdzeniem opłaty startowej na adres masters@masters.krosoft.pl, do dnia 18.06.2021 (piątek do godz. 24.00), po upływie w/w terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 
Uczestnik zakwalifikowany do zawodów, otrzyma informację o przybliżonej godzinie udziału w imprezie, którą zobowiązuje się zaakceptować (organizator może zmienić indywidualną godzinę startu na uzasadniony wniosek zawodnika wyłącznie w przypadku wolnych miejsc).
 
 
Każdy uczestnik maratonu bez względu na pokonany dystans otrzyma pamiątkowy szklany medal oraz dyplom z informacją o pokonanym dystansie, dla każdego uczestnika przewidziana jest ciepła kawa, herbata i przekąska;
 
 
PROGRAM ZAWODÓW:
godzina 20.00-21.00 – dzieci młodsze
godzina 21.00-06.00 – młodzież szkolna oraz dorośli uczestnicy pełnoletni
/godziny dla poszczególnych grup mogą ulec zmianie ze względu na liczbę zgłoszeń w danej kat. oraz limitów sanitarnych zw. z Covid-19/

Indywidualne godziny startu zawodników, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.masters.krosoft.pl, po zakończeniu zgłoszeń.