Jest nam niezmiernie miło poinformować , że projekt Letni obóz rekreacyjno-sportowy klubu Swim2Win jest współfinansowany w formie dotacji przez Gminę Miasto Krosno ,w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym .

Bardzo dziękujemy za kolejne wsparcie .