Klub Sportowy Swim2Win Krosno w sezonie 2017/2018 organizuje zajęcia dodatkowe dla zawodników klubu o charakterze gibkościowo – siłowym.

Zajęcia będą się odbywać w salce treningowej w Krośnie ul.Rzeszowska 1 (Turaszówka obok sklepu Frac) we wtorek oraz czwartek w godzinach od 16:00 do 17:00. 

Zajęcia prowadzone będą podobnie jak w zeszłym roku przez Panią Kingę Kasprzycką która posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia takich zajęć .
Każdy zawodnik ma możliwość korzystania z zajęć dodatkowych jeden raz w tygodniu .
Zajęcia są płatne 5 zł za jeden trening ( 20 zł za miesiąc ) i trwają 60 minut .
Płatność za zajęcia należy dokonywać przelewem na konto klubu .
Każdego uczestnika obowiązuje strój sportowy ( koszulka ,spodenki , buty na przebranie ).
Rodziców dzieci wyrażających chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,prosimy o  wysłanie na adres email s2wkrosno@gmail.com następujących danych :
imię i nazwisko dziecka ,
wybrany dzień zajęć ,
Istnieje również możliwość wysłania tych danych sms na numer 604 647 002 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16-10-2017 włącznie .

Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania zawodnika na zajęcia .
Ze względu na ograniczoną ilość dzieci na poszczególnych zajęciach , zawodnicy będą na nie zapisywani w kolejności napływu zgłoszeń .
Po wyczerpaniu się ilości wolnych miejsc rodzic zostanie o tym fakcie poinformowany i zostanie mu zaproponowany inny termin zajęć .

Regulamin zajęć